Doanh nghiệp tại Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG THCS LÓNG LUÔNG

Mã số thuế: 5500519064 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lóng Luông, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO

Mã số thuế: 5500519071 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lóng Luông, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON LÓNG LUÔNG

Mã số thuế: 5500519106 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lóng Luông, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VỪ A DÍNH

Mã số thuế: 5500519096 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: bản Co Láng, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÓNG LUÔNG

Mã số thuế: 5500519113 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lóng Luông, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500542232 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Hạnh
Giấy phép số: 2407000008
Địa chỉ: bản Tân Lập, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MINH ĐẠT

Mã số thuế: 5500581104 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Giấy phép số: 241207000042
Địa chỉ: bản Co Chàm, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHILI VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500592184 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Giám đốc công ty: Mai Thanh Tùng
Địa chỉ: bản Lóng Bon, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI XUÂN HIẾU

Mã số thuế: 5500606334 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Bản Pa Kha, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU SƠN LA

Mã số thuế: 5500632373 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Vinh
Địa chỉ: Bản Co Chàm, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon