Doanh nghiệp tại Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON SONG KHỦA

Mã số thuế: 5500519392 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: bản Tà Lạc, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG THCS SONG KHỦA

Mã số thuế: 5500519427 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tà Lạc, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG KHỦA

Mã số thuế: 5500519402 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Tà lạc, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊN TUYẾT

Mã số thuế: 5500526008 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Linh
Địa chỉ: Bản Co Súc, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ SONG KHỦA

Mã số thuế: 5500574442 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: bản Tà Lạc, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ BẾN KHỦA

Mã số thuế: 5500548844 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ánh
Giấy phép số: 241207000018
Địa chỉ: Bản Bến Khủa, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH BẢO NAM VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500544198 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Thìn
Địa chỉ: Bản Tà Lạc, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ LÚA TẺ RÂU SONG KHỦA

Mã số thuế: 5500545064 - Đại diện pháp luật: Đinh Hồng Văn
Giấy phép số: 241207000011
Địa chỉ: bản Lóng Khủa, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon