Doanh nghiệp tại Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN XUÂN

Mã số thuế: 5500574555 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Bướt, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON TÂN XUÂN

Mã số thuế: 5500519811 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mướt, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN XUÂN

Mã số thuế: 5500519882 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mướt, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN

Mã số thuế: 5500520013 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Bướt, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN ĐÔNG TÀ LÀO

Mã số thuế: 5500558708 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tuyển
Giấy phép số: 241207000026
Địa chỉ: bản Đông Tà Lào, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN TÂY TÀ LÀO

Mã số thuế: 5500560640 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thoàn
Giấy phép số: 241207000028
Địa chỉ: Bản Tây Tà Lào, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRUNG TÂM TÂN XUÂN 269

Mã số thuế: 5500581062 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Tâm
Giấy phép số: 241207000043
Địa chỉ: Bản Bướt, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN MĂNG SẠCH TÂN XUÂN

Mã số thuế: 5500611422 - Đại diện pháp luật: Vì Thị Tươi
Địa chỉ: Bản Bướt, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon