Doanh nghiệp tại Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CLOUD LAKE

Mã số thuế: 5500638583 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Công
Địa chỉ: Lô 04, đường nội bộ TTHC huyện, tiểu khu Sao Đỏ 2, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH PHÁT 64 VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500635889 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hà
Địa chỉ: KM 179, Quốc lộ 6 Sơn La – Hà Nội, Bản Chiềng Đi I, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ SAO KHUÊ

Mã số thuế: 5500635857 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Tiểu khu Sao Đỏ 2, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH BẮC HƯƠNG

Mã số thuế: 5500363508 - Đại diện pháp luật: Dương Việt Bắc
Địa chỉ: Bản Bó Nhàng II, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ CHIỀNG ĐI

Mã số thuế: 5500491210 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Km 178+500 Quốc lộ 6 Sơn La-Hà Nội, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5500495462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hang trùng II, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500495913 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vân Hồ, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500495906 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vân Hồ, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500495920 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vân Hồ, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500495938 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vân Hồ, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HUYỆN ỦY VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500495945 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vaab Hồ, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HỢP TÁC XÃ GIA THỊNH

Mã số thuế: 5500320021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Chinh
Giám đốc công ty: Nguyễn Chí Chung
Giấy phép số: 2407J00007
Địa chỉ: Km 178 Quốc lộ 6, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500496096 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hang Trùng, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRẠM KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Mã số thuế: 5500496473 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bó nhàng II, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH 9

Mã số thuế: 5500505632 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Dũng
Giám đốc công ty: Sái Minh Đạo - Chủ Tịch Hội Đồ
Địa chỉ: Bản Hang Trùng 1, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 5500506153 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hang Trùng, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN VÂN HỒ

Mã số thuế: 5500506202 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hang Trùng, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 5500506280 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hang Trùng, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN 1460

Mã số thuế: 5500506298 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hang Trùng, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG VẬT NUÔI TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500354302 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tuấn
Địa chỉ: Bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon