Doanh nghiệp tại Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG VIỆT

Mã số thuế: 5500618851 - Đại diện pháp luật: Lò Hoàng Việt
Địa chỉ: Số nhà 17, Đường Hương Xoài, Tiểu Khu 1, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG TƯƠNG B

Mã số thuế: 5500384258 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO

Mã số thuế: 5500384642 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu, Sơn La

UBND XÃ CHIỀNG TƯƠNG

Mã số thuế: 5500384829 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS CHIỀNG TƯƠNG

Mã số thuế: 5500392636 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng Tương, Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG TƯƠNG A

Mã số thuế: 5500392629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng Tương, Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG TƯƠNG

Mã số thuế: 5500579257 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Vĩ
Địa chỉ: Bản Pa Kha I, Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHIỀNG TƯƠNG

Mã số thuế: 5500586303 - Đại diện pháp luật: Tếnh Lao Sứ
Địa chỉ: Bản Co Lắc, Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ XUÂN SANG

Mã số thuế: 5500589343 - Đại diện pháp luật: Tếnh Xuân Sang
Địa chỉ: Bản Bó Hin, Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG YÊN CHÂU

Mã số thuế: 5500222627 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điệp
Địa chỉ: Bản Kim Chung 3, Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHẾ BIẾN CHÈ PHIÊNG KHOÀI

Mã số thuế: 5500285063 - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Đạt
Địa chỉ: Bản Kim Chung, Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ PHÚC MAI

Mã số thuế: 5500382476 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Xã Phiêng Khoài, Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAO KHÔ

Mã số thuế: 5500384177 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM CHUNG

Mã số thuế: 5500384219 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỒN HUỐT

Mã số thuế: 5500384201 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN CHUNG

Mã số thuế: 5500384314 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG THCS PHIÊNG KHOÀI

Mã số thuế: 5500384515 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG THCS LIÊN CHUNG

Mã số thuế: 5500384522 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG ẦM NON HOA MAI

Mã số thuế: 5500384603 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HOA HUỆ

Mã số thuế: 5500384681 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

Xem thêm
Administratoricon