Doanh nghiệp tại Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHANG ĐIỀN

Mã số thuế: 5500646263 - Đại diện pháp luật: LÊ ANH LUÂN
Địa chỉ: Bản Bắt Đông, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SẠP VIỆT

Mã số thuế: 5500533647 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Sặp Vạt, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN SẠP VIỆT

Mã số thuế: 5500370216 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Tuấn
Địa chỉ: Sặp Vạt, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC SẶP VẠT

Mã số thuế: 5500384339 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG THCS SẶP VẠT

Mã số thuế: 5500384427 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5500384586 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

UBND XÃ SẶP VẠT

Mã số thuế: 5500384794 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SẠP VIỆT

Mã số thuế: 5500533641 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Tuấn
Địa chỉ: Sặp Vạt, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH YÊN CHÂU

Mã số thuế: 5500543444 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Tuấn
Địa chỉ: Bản Bắt, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XUÂN TIẾN

Mã số thuế: 5500548548 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Xuân
Địa chỉ: Bản Sai, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5500556838 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Sỹ
Địa chỉ: Bản Thín, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂM THỊNH

Mã số thuế: 5500559081 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Đào
Địa chỉ: Bản Khóng, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 5500563151 - Đại diện pháp luật: Vũ Hải Yến
Địa chỉ: Bản Sai, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ SẶP VẠT

Mã số thuế: 5500578687 - Đại diện pháp luật: Doãn Thị Hương
Địa chỉ: Bản Sai, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẶP VIỆT

Mã số thuế: 5500583493 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thủy
Địa chỉ: Bản Mệt, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH CƯỜNG NGA YÊN CHÂU

Mã số thuế: 5500587314 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Cường
Địa chỉ: Bản Sai, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon