Doanh nghiệp tại Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ HẢI

Mã số thuế: 5500212410 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Khoa
Địa chỉ: Bản Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN TO BUÔNG

Mã số thuế: 5500378582 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiến
Địa chỉ: Bản Tin Tốc, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG PTCS TÀ LÀNG

Mã số thuế: 5500384265 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÚ NANG

Mã số thuế: 5500384272 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG THCS TÚ NANG

Mã số thuế: 5500384402 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

Mã số thuế: 5500384635 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

UBND XÃ TÚ NANG

Mã số thuế: 5500384804 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG

Mã số thuế: 5500404031 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY HẢI

Mã số thuế: 5500414537 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thủy
Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CT26

Mã số thuế: 5500427712 - Đại diện pháp luật: Điền Văn Chung
Địa chỉ: Bản Đông Khùa, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BAO AN

Mã số thuế: 5500470475 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Quỳnh Nga
Địa chỉ: Ngã Ba Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Mã số thuế: 5500512492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Giáp
Địa chỉ: Bản Cung Tà làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN SINH HỌC YÊN CHÂU

Mã số thuế: 5500521433 - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Tuân
Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TO BUÔNG

Mã số thuế: 5500523832 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Tin Tốc, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG SINH YÊN CHÂU

Mã số thuế: 5500533862 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HƯƠNG XOÀI

Mã số thuế: 5500536937 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoan
Địa chỉ: Lắc Kén, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ QUYẾT TÂM

Mã số thuế: 5500538042 - Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Hà
Địa chỉ: Bản trung tâm, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV HỒNG QUANG YÊN CHÂU

Mã số thuế: 5500542190 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Quang
Địa chỉ: Bản Tà Làng Thấp, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

HỢP TÁC XÃ THANH SƠN HUA ĐÁN

Mã số thuế: 5500568449 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuật
Địa chỉ: Bản Hua Đán, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ TÀ LÀNG

Mã số thuế: 5500595918 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: Bản Tà Làng Thấp, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon