Doanh nghiệp tại Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

UBND XÃ CHIỀNG ĐEN

Mã số thuế: 5500208693 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng Đen - TP. Sơn La - Sơn La, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN DU

Mã số thuế: 5500276291 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Sơn
Địa chỉ: Phiêng Tam, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM LONG

Mã số thuế: 5500376183 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Dũng
Địa chỉ: Bản Phiêng Tam, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

TRƯỜNG MẦM NON CHIỀNG ĐEN

Mã số thuế: 5500507478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

TRƯỜNG THCS CHIỀNG ĐEN

Mã số thuế: 5500507710 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Vui
Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG ĐEN

Mã số thuế: 5500509387 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Chu
Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TÒNG LIÊN

Mã số thuế: 5500524402 - Đại diện pháp luật: Tòng Thị Liên
Địa chỉ: Bản Giáng, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ DICH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH VIỆT

Mã số thuế: 5500537916 - Đại diện pháp luật: Cà Văn Hoàng
Địa chỉ: Bản Tam, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 5500543959 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Anh
Địa chỉ: Bản Phiêng Tam, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

CÔNG TY TNHH MTV TUYÊN ĐIỆP

Mã số thuế: 5500555496 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Tuyên
Địa chỉ: Bản Phiêng Tam, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHIỀNG XÉT

Mã số thuế: 5500586536 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Diên
Địa chỉ: bản Chiềng Xét, Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La, Sơn La

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon