Doanh nghiệp tại Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC NHỰT LONG

Mã số thuế: 3901303252 - Đại diện pháp luật: Dương Nguyễn Nhựt Long
Địa chỉ: Số 71, Tổ 3, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC HOÀI PHÚC

Mã số thuế: 3901303220 - Đại diện pháp luật: Trang Hoài Phúc
Địa chỉ: Số 50, Tổ 17, Đặng Văn Son, Khu phố 1, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC SƠN

Mã số thuế: 3900187317 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Bách
Địa chỉ: Tổ 3, KP1 Thị Trấn Bến Cầu, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHỤNG

Mã số thuế: 3900187123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Điệp
Địa chỉ: Số 1336 A,khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HÀ

Mã số thuế: 3900309854 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: 36 Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỄM PHÚC

Mã số thuế: 3900327324 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Mừng
Địa chỉ: Số 1214, đường Nguyễn Văn Độ, Khu phố 4, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH GIA KHANG

Mã số thuế: 3900331345 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thanh
Địa chỉ: Số 22, KP1 Thị trấn Bến Cầu, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY - CHINH

Mã số thuế: 3900334240 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duy
Địa chỉ: Số 443, khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV PHI THUYỀN

Mã số thuế: 3900102105 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hải
Địa chỉ: Số 436, khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG QUÂN

Mã số thuế: 3900310183 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tòng
Địa chỉ: Số 1307, khu phố 4, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG 18-5

Mã số thuế: 3900374733 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nhâm
Địa chỉ: Số 60, khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHAN TẤN TÀI

Mã số thuế: 3900389698 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Dợn
Địa chỉ: Số 185/KP2, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

THÚY VI

Mã số thuế: 3900531305 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mỹ Lệ
Địa chỉ: 519A KP 2 - Thị Trấn, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẾN CẦU

Mã số thuế: 3900726914 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 221-KP3, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC ĐỊNH

Mã số thuế: 3900808927 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Định
Địa chỉ: 958, hẻm 90, Khu phố 3, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN BẾN CẦU

Mã số thuế: 3900842854 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRUNG TÂM VH-TT-TT BẾN CẦU

Mã số thuế: 3900843752 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

HỘI CHỬ THẬP ĐỎ HUYỆN BẾN CẦU

Mã số thuế: 3900844812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

UBND THỊ TRẤN BẾN CẦU

Mã số thuế: 3900844876 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẾN CẦU

Mã số thuế: 3900853341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

Xem thêm
Administratoricon