Doanh nghiệp tại Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH HUỲNH LÂM THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3901303421 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ký Lâm
Địa chỉ: ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYỄN HUYNH

Mã số thuế: 3900391305 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Huynh
Địa chỉ: Số 1227, ấp Xóm Khách, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGỌC TRIỆU

Mã số thuế: 3900615724 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Triệu
Địa chỉ: Tổ 23, ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 3900805330 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Long
Địa chỉ: Số 356, TL 786, ấp Xóm Khách, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

Mã số thuế: 3900888432 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bảo, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 3901097200 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Số 027, ấp Bảo, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

XÃ LONG GIANG

Mã số thuế: 3901150373 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Giang, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG GIANG

Mã số thuế: 3901163742 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Khách, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG GIANG A

Mã số thuế: 3901163799 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Khách, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG GIANG B

Mã số thuế: 3901184189 - Đại diện pháp luật: Vương Thiện Lương
Địa chỉ: Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG GIANG

Mã số thuế: 3901184196 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Khách, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV GỖ LONG GIANG

Mã số thuế: 3901208256 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Kha
Địa chỉ: Số 384, Tổ 22, ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NHẬT MINH ANH

Mã số thuế: 3901247992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Nhật
Địa chỉ: Tổ 23, ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LONG GIANG

Mã số thuế: 3901289329 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thu
Địa chỉ: ấp Bảo, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY ANH MINH

Mã số thuế: 3901296661 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Số 19, ấp Bảo, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

Xem thêm
Administratoricon