Doanh nghiệp tại Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC PLAND

Mã số thuế: 3901310179 - Đại diện pháp luật: Hồ Thành Công
Địa chỉ: Số 595, ấp Long Phi, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH CSCONS

Mã số thuế: 3901305838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Sỹ
Địa chỉ: Tờ bản đồ số 534, Thửa đất số 15, ấp Long Hưng, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THANH

Mã số thuế: 3900187638 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tiến
Địa chỉ: Số 1256, ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LONG

Mã số thuế: 3900187765 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Long
Địa chỉ: Số 1240, ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHỤNG

Mã số thuế: 3900187701 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuyết
Địa chỉ: ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THANH 2

Mã số thuế: 3900187966 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Công
Địa chỉ: Số 1256 ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LONG THUẬN

Mã số thuế: 3900245304 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuấn
Địa chỉ: LongHòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUỐC LÁ HỮU NGHỊ

Mã số thuế: 3900248104 - Đại diện pháp luật: Ngô Bá Mậu
Địa chỉ: ấp Ngã Tắc, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG ĐẠT

Mã số thuế: 3900332596 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Yên
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Ngã Tắc, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

UBND XÃ LONG THUẬN

Mã số thuế: 3900845421 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN BÁ PHƯỚC

Mã số thuế: 3900922972 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Phước
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Long Hưng, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN A

Mã số thuế: 3901078688 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Long Hoà, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN A

Mã số thuế: 3901086470 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Long Thuận, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

XÃ LONG THUẬN

Mã số thuế: 3901150359 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Thuận, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN ẨN

Mã số thuế: 3901163816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN ẨN

Mã số thuế: 3901163809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÙY DƯƠNG AD

Mã số thuế: 3901165549 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Số 782A, ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH LÀI

Mã số thuế: 3901169889 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Nhàn
Địa chỉ: Số 1313, ấp Long An, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN C

Mã số thuế: 3901184076 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngã Tắc, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN B

Mã số thuế: 3901186796 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Long Phi, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

Xem thêm
Administratoricon