Doanh nghiệp tại Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÍCH NGỌC TIÊN

Mã số thuế: 3901309504 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 23 thuộc ấp B, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÍCH TUYỀN

Mã số thuế: 3900104046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Tuyền
Địa chỉ: ấp B, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHAN VĂN CỦA ( BẢY DAL)

Mã số thuế: 3900319027 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Của
Địa chỉ: Số 16/19, ấp B, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH LONG

Mã số thuế: 3900327839 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Long
Địa chỉ: Số 2052, ấp Xóm Lò, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU TÌNH

Mã số thuế: 3900328215 - Đại diện pháp luật: Lâm Hữu Tình
Địa chỉ: Số 500, ấp Tân Lập, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢY CHÍ

Mã số thuế: 3900332620 - Đại diện pháp luật: Lâm Minh Chí
Địa chỉ: Số 496, ấp Tân Lập, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH BÌNH

Mã số thuế: 3900332927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hươi
Địa chỉ: Số 502, ấp Tân Lập, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG MAI LINH

Mã số thuế: 3900366764 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hưng
Địa chỉ: Số 99, ấp B, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

NGUYỄN TÒNG QUÂN

Mã số thuế: 3900381843 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tòng Quân
Địa chỉ: ấp Xóm Lò-Xã Tiên Thuận, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG COSINCO BẾN CẦU

Mã số thuế: 3900433403 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Sơn
Địa chỉ: Tổ 7, ấp B, xã Tiên Thuận, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIỆN PHÚC

Mã số thuế: 3900434654 - Đại diện pháp luật: Trần Võ Lâm Tuyền
Địa chỉ: Tổ 8, ấp B, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 3900441718 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khanh
Địa chỉ: Tổ 3, ấp B, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 3900444444 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phát
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Rừng Dầu, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC HUY

Mã số thuế: 3900368539 - Đại diện pháp luật: Lâm Sơn Hà
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bàu Tép, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG GIA PHÚC

Mã số thuế: 3900623161 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Trọng
Địa chỉ: Thửa đất số 2653, tờ bản đồ số 2, ấp Bàu Tép, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC DANH

Mã số thuế: 3900146039 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Danh
Địa chỉ: Số491, ấp Tân Lập, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH Á

Mã số thuế: 3900813395 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Gái
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Xóm Lò, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỒNG KHÁNH

Mã số thuế: 3900910173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đồng Khánh
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bàu Tép, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN THUẬN A

Mã số thuế: 3901063515 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN THUẬN C

Mã số thuế: 3901074475 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

Xem thêm
Administratoricon