Doanh nghiệp tại Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV ĐÚC GANG TÂY NINH

Mã số thuế: 3901303950 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 113A, Trường Thọ, Xã Trường Hòa, Thị xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM NGỌC

Mã số thuế: 3900231206 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phi
Địa chỉ: Số 16/7B, ấp Trường Thọ, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẮC THI

Mã số thuế: 3900319517 - Đại diện pháp luật: Phạm Đắc Thi
Địa chỉ: Sô C9/4, ấp Trường Cửu, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH FAIRY PARK (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3900677791 - Đại diện pháp luật: Koh Ko Tong
Địa chỉ: ấp Trường Thọ, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

TRƯỜNG MẪU GIÁO TRƯỜNG HOÀ

Mã số thuế: 3900854627 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Trường Thiện, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG HOÀ C

Mã số thuế: 3900854867 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Trường Xuân, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG HOÀ A

Mã số thuế: 3900857762 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Trường Thiện, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG HOÀ B

Mã số thuế: 3900857829 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Trường Cửu, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV VINH PHƯỚC QUANG

Mã số thuế: 3900879861 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Kim Loan
Địa chỉ: Số D7/10, ấp Trường Cửu, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC VĨNH XUÂN

Mã số thuế: 3900888111 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Số T4/24, ấp TrườngThiện, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV BẢO TOÀN

Mã số thuế: 3900948272 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Duy
Địa chỉ: Số D4/4, ấp Trường Cửu, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÂN PHỐI NHỊ THANH

Mã số thuế: 3901043558 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh
Địa chỉ: Số 497, đường Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Thọ, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV LÂM CHÂU PHÁT

Mã số thuế: 3901131878 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hồng Nga
Địa chỉ: Số 15/5B, ấp Trường Thọ, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

NNT XÃ TRƯỜNG HÒA

Mã số thuế: 3901151151 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: A, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO XUÂN THỦY

Mã số thuế: 3901182008 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ngọc Hân
Địa chỉ: Số C5/4, ấp Trường Cửu, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV VINH HIỂN NGUYÊN

Mã số thuế: 3901188881 - Đại diện pháp luật: Võ Phước Quang
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Trường Cửu, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG HỒNG MINH

Mã số thuế: 3901189469 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Minh
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Trường Thiện, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

ĐỘI THUẾ XÃ TRƯỜNG HÒA

Mã số thuế: 3901212848 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trường Thiện, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV AEROBIC CẨM TIÊN

Mã số thuế: 3901213231 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Cẩm Tiên
Địa chỉ: A12/1 ấp Trường Thiện, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THANH CAO TRÍ

Mã số thuế: 3901219106 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Nhựt
Địa chỉ: 23/4, Tổ 5, ấp Trường Thọ, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh

Xem thêm
Administratoricon