Doanh nghiệp tại Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV SUNECO VN

Mã số thuế: 3901304721 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Đạt
Địa chỉ: ẤP 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH THALA NHỰA VIỆT NAM

Mã số thuế: 3901304513 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tấn
Địa chỉ: Số 01, Tổ 01 ấp Hội Thạnh, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẰNG THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 3901304418 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Kiều Lam
Địa chỉ: 138, ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH RYAN NEW ENERGY NOKIA

Mã số thuế: 3901304104 - Đại diện pháp luật: Võ Lê Huyền Trân
Địa chỉ: Số 2/301, tổ 11, ấp Tân Đông, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU

Mã số thuế: 3901303492 - Đại diện pháp luật: Mã Thị Tú Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 6, Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM HƯNG

Mã số thuế: 3901302844 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Phúc
Địa chỉ: Ấp Kà Ốt, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN MINH ĐẠT

Mã số thuế: 3901302964 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mai Thanh
Địa chỉ: Tổ 17, Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MTV Ý TƯỞNG XANH THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 3901302932 - Đại diện pháp luật: Lê Ðức Tồn
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM HỘI

Mã số thuế: 3901302763 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Phúc
Địa chỉ: Ấp Kà Ốt, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MAY MẶC N&N

Mã số thuế: 3901302770 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Nam
Địa chỉ: Lô 7 Khu phố 3, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Mã số thuế: 3900244389 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Dương
Địa chỉ: , Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CÔNG TY TNHH MINH TOÀN TÂY NINH

Mã số thuế: 3900324771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Liên
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ THÀNH

Mã số thuế: 3900539015 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Thông
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC HÙNG

Mã số thuế: 3900575630 - Đại diện pháp luật: Châu Trần Trọng Hiếu
Địa chỉ: Số 8/218, ấp Tân Lợi, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

UBND XÃ TÂN HƯNG

Mã số thuế: 3900842910 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TÂY NINH

Mã số thuế: 3900906473 - Đại diện pháp luật: Trần Phước Hoài Phong
Địa chỉ: Thửa đất số 3103, Tờ bản đồ số 1K48, ấp Tân Lợi, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

MST ĐỊA BÀN TÂN HƯNG

Mã số thuế: 3901150831 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC MINH PHÁT - TÂY NINH

Mã số thuế: 3901164224 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khiêm
Địa chỉ: Số 2/108, tổ 7, ấp Tân Đông, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH(ENGREN AGES CMD ET REDUCTEURS)

Mã số thuế: 3901166052 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM TÙNG

Mã số thuế: 3901174938 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huấn
Địa chỉ: Số 5/154, ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Xem thêm
Administratoricon