Doanh nghiệp tại Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯƠNG CÔNG

Mã số thuế: 1000228969 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình, xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHÁNH-GK

Mã số thuế: 1000432153 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Bội, xóm 6, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG CÔNG HUYỆN TIỀN HẢI

Mã số thuế: 1000571132 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG CÔNG HUYỆN TIỀN HẢI

Mã số thuế: 1000572249 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

HTX DV NÔNG NGHIỆP XÃ PHƯƠNG CÔNG

Mã số thuế: 1000663658 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG SANG

Mã số thuế: 1001008099 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Thuận
Địa chỉ: Nhà ông Thuận, Thôn Phương Trạch Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG CÔNG

Mã số thuế: 1001073450 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Phương Công, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

MÃ CQT THU BIÊN LAI UBND XÃ PHƯƠNG CÔNG

Mã số thuế: 1001100136 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Công, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI BÌNH MINH PHÁT

Mã số thuế: 1001120781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiên Trung
Địa chỉ: Nhà ông Trung, thôn Công Bồi Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯƠNG THANH

Mã số thuế: 1001154205 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thu
Địa chỉ: Nhà bà Thu, thôn Công Bồi Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẾ KỶ

Mã số thuế: 1001190940 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Công Bồi, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI LOAN TRUNG

Mã số thuế: 1001195699 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tố Loan
Địa chỉ: Thôn Công Bồi Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PTA

Mã số thuế: 1001211710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hữu
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Phương Trạch Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon