Doanh nghiệp tại Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LƯƠNG

Mã số thuế: 4600607308 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Mon Đình, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS ĐỨC LƯƠNG

Mã số thuế: 4600622345 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mon Đình, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ ĐỨC LƯƠNG

Mã số thuế: 4600969139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức lương, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ ĐỨC LƯƠNG

Mã số thuế: 4601121574 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Lương, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN AN TOÀN ĐỨC LƯƠNG

Mã số thuế: 4601499253 - Đại diện pháp luật: Lã Thị Ngân
Địa chỉ: Xóm Mon Đình, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SHENG SHIN QUỐC TẾ

Mã số thuế: 4601541988 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Bích
Địa chỉ: Xóm Chùa Chinh, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐT-TM & SX PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 4601551834 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cảnh
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SƠ ĐỨC LƯƠNG

Mã số thuế: 4601557258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon