Doanh nghiệp tại Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI BẢO SƠN

Mã số thuế: 4601586594 - Đại diện pháp luật: Trần Long Sơn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601586562 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Trường
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYỆT BINH

Mã số thuế: 4601585858 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Binh
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG DẺO HTC VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601578924 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Hương
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HÀ THÁI THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600284181 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 168 THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600408687 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thủy
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON HÀ THƯỢNG

Mã số thuế: 4600581240 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hà thượng - Huyện Đại Từ - Thái Nguyên, Xã Hà thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ THƯỢNG

Mã số thuế: 4600619769 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã hà Thượng - Huyện Đại Từ - Thái Nguyên, Xã hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT BẮC

Mã số thuế: 4600798388 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Dương
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Mã số thuế: 4600864513 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Quang
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HẢI BÌNH

Mã số thuế: 4600880709 - Đại diện pháp luật: Hầu Văn Tâm
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÀ THƯỢNG

Mã số thuế: 4600883629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoà
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HẢI NAM

Mã số thuế: 4600893472 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Mã số thuế: 4600906202 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ HÀ THƯỢNG

Mã số thuế: 4600968858 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THANH TRÀ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601033293 - Đại diện pháp luật: Trần Đắc Thành
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ HÀ THƯỢNG

Mã số thuế: 4601121341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hà Thượng, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH AN PHÁT THÁI

Mã số thuế: 4601122659 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thái
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HÀ QUANG HUY

Mã số thuế: 4601126318 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Bách
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THẮNG MƯỜI

Mã số thuế: 4601160439 - Đại diện pháp luật: Hà Ngọc Tính
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon