Doanh nghiệp tại Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀI PHÁT

Mã số thuế: 4601590752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hân
Địa chỉ: Xóm Ao Mật, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUY HOÀNG

Mã số thuế: 4601583709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàng
Địa chỉ: Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH NAM

Mã số thuế: 4601567538 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Anh
Địa chỉ: Xóm Làng Đảng, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHAN CHIẾN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601570259 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Chiến
Địa chỉ: Xóm La Kham, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG NÔNG

Mã số thuế: 4600968978 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ HOÀNG NÔNG

Mã số thuế: 4601121479 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoàng Nông, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LÂM HIẾN THÀNH

Mã số thuế: 4601444078 - Đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Hiến
Địa chỉ: Xóm La Dây, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SX&TM NGỌC TRÀ

Mã số thuế: 4601534557 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Địa chỉ: xóm Cánh Vàng, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HTX CÂY ĂN QUẢ HOÀNG NÔNG

Mã số thuế: 4601537861 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ HOÀNG NÔNG

Mã số thuế: 4601538417 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Xóm Đoàn Thắng, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ HOÀNG NÔNG

Mã số thuế: 4601540462 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Quý
Địa chỉ: Xóm Làng Hưu, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRÀ MR. CHI

Mã số thuế: 4601542043 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chi
Địa chỉ: Thôn Cánh Vàng, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH AN VÂN TRÀ

Mã số thuế: 4601546464 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thúy Vân
Địa chỉ: Xóm Làng Đảng, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ ĐỒNG TÂM HOÀNG NÔNG

Mã số thuế: 4601547690 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Dung
Địa chỉ: Xóm Đồng Khuôn, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ HOÀNG NÔNG

Mã số thuế: 4601554698 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Khánh
Địa chỉ: Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon