Doanh nghiệp tại Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN LÂM

Mã số thuế: 4601585946 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Hải
Địa chỉ: xóm Cạn, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÚC LỢI XÃ HỘI BẢO CHÂU THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601571076 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ VẠN PHÚ

Mã số thuế: 4601568669 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Khải
Địa chỉ: Xóm Cạn, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI KIỀU ĐẠI

Mã số thuế: 4601566372 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LÝ

Mã số thuế: 4600562953 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Dân
Địa chỉ: Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NAM TÂN

Mã số thuế: 4600806938 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NHẬT ANH

Mã số thuế: 4600822859 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Bình
Địa chỉ: Xóm Cả, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÁNH LINH

Mã số thuế: 4600892542 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Hợp
Địa chỉ: Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 4600909644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Xóm Đặng 1, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 567

Mã số thuế: 4600917476 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Cương
Địa chỉ: Xóm Cạn, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ KÝ PHÚ

Mã số thuế: 4600968946 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ MẠNH QUÂN

Mã số thuế: 4601073987 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Quân
Địa chỉ: Xóm Gió - xã Ký Phú, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THẢO MINH TAMI

Mã số thuế: 4601090661 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ngát
Địa chỉ: Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ KÝ PHÚ

Mã số thuế: 4601121408 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ký Phú, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢO DŨNG

Mã số thuế: 4601154611 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng Dũng
Địa chỉ: Xóm Cả, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KHOẢN NHUNG

Mã số thuế: 4601162108 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khoản
Địa chỉ: Xóm Cả, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 158 THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601185909 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC KÝ PHÚ

Mã số thuế: 4601191028 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Hùng
Địa chỉ: Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH THỊNH

Mã số thuế: 4601253059 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Xóm Đặn I, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 589 THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601279963 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Phương
Địa chỉ: Xóm Cạn, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon