Doanh nghiệp tại Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THÁI HUY

Mã số thuế: 4601588841 - Đại diện pháp luật: Triệu Quốc Huy
Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TRÀ SẠCH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601566975 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Minh
Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN LINH

Mã số thuế: 4600293154 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thứ
Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH THANH

Mã số thuế: 4600349939 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Tính
Địa chỉ: xóm Hà Thái, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS LỤC BA

Mã số thuế: 4600619649 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lục Ba - Huyện Đại Từ - Thái Nguyên, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG TÂM

Mã số thuế: 4600674086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON LỤC BA

Mã số thuế: 4600737875 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Châm
Địa chỉ: Xã Lục Ba - Huyện Đại Từ - Thái Nguyên, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ LỤC BA

Mã số thuế: 4600968953 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm đồng mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ LỤC BA

Mã số thuế: 4601121334 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lục Ba, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THANH TRANG

Mã số thuế: 4601126597 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thanh
Địa chỉ: Xóm Bình Hương, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƯỜNG TUỆ

Mã số thuế: 4601141637 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Cường
Địa chỉ: Xóm Bình Hương, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 4601255056 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Độ
Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NTM ĐẠI TỪ

Mã số thuế: 4601256123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuân
Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THẮNG ĐẠI TỪ

Mã số thuế: 4601326035 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: Xóm Hà Thái, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TUẤN HƯNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601335336 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tăng
Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HC GROUP

Mã số thuế: 4601347532 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh
Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ AN TOÀN LỤC BA

Mã số thuế: 4601520667 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Sứng
Địa chỉ: xóm Đầm Giáo, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ HỒNG THÁI

Mã số thuế: 4601523851 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thái
Địa chỉ: Xóm Bình Hương, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN HIẾU

Mã số thuế: 4601532609 - Đại diện pháp luật: Định Thị Nghiệp
Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon