Doanh nghiệp tại Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HK VẠN PHÚC

Mã số thuế: 4601585223 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bình
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KHÁI HẢI

Mã số thuế: 4601584928 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Khái
Địa chỉ: xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MTV OAI VŨ DƯƠNG GIA

Mã số thuế: 4601578748 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Kế
Địa chỉ: Xóm Lưu Quang 4, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LỬA VÀNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601569119 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chinh
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU BẢO NAM

Mã số thuế: 4600421261 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hồng
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TIẾN

Mã số thuế: 4600619462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Tiến - Huyện Đại Từ - Thái Nguyên, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ CỞ MINH TIẾN

Mã số thuế: 4600748443 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thư
Địa chỉ: xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

Mã số thuế: 4600969410 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ MINH TIẾN

Mã số thuế: 4601121528 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SONG MÃ

Mã số thuế: 4601329371 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Ích
Địa chỉ: Hòa Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HẢI AN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601349265 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THÁI BẢO LÂM

Mã số thuế: 4601362442 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Hòa Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 4601555250 - Đại diện pháp luật: Chu Minh Tuyển
Địa chỉ: Xóm Hòa Tiến 2, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon