Doanh nghiệp tại Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON PHỤC LINH

Mã số thuế: 4600737850 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phục Linh - Huyện Đại Từ - Thái Nguyên, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH HUYỀN

Mã số thuế: 4600885418 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Xóm Cẩm 3, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH OANH SƠN TN

Mã số thuế: 4600956193 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Xóm Khuân 1, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHỤC LINH

Mã số thuế: 4600969065 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Soi, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CÔNG HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 4601089088 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Xóm Cẩm Ba, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ PHỤC LINH

Mã số thuế: 4601121359 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phục Linh, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NHUNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 4601142574 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Đại
Địa chỉ: Xóm Khuôn 3, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHÁNH MINH

Mã số thuế: 4601258868 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Xóm Cẩm 3, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HIỆP HƯNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601303334 - Đại diện pháp luật: La Văn Hiệp
Địa chỉ: Xóm Mận, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG QUANG HOÀI

Mã số thuế: 4601343986 - Đại diện pháp luật: Lê Vinh Quang
Địa chỉ: xóm Soi, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ NHẬT THỨC

Mã số thuế: 4601347677 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thức
Địa chỉ: Khuôn 2, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI CƯỜNG DŨNG

Mã số thuế: 4601521300 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Xóm Soi, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 4601560437 - Đại diện pháp luật: Tông Ðức Toàn
Địa chỉ: xóm Khuôn 3, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon