Doanh nghiệp tại Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LINH

Mã số thuế: 4600969033 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm 12, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ TÂN LINH

Mã số thuế: 4601121380 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Linh, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẢO TRANG

Mã số thuế: 4601251767 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trang
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HTX THANH NIÊN TÂN LINH

Mã số thuế: 4601255419 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quảng
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THANH NIÊN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601263353 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LINH

Mã số thuế: 4601288478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TâN LINH, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XĂNG DẦU HẢI LONG

Mã số thuế: 4601340216 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG ĐÔNG BĂC

Mã số thuế: 4601542565 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quảng
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DƯỢC LIỆU TIỀN NGUYÊN

Mã số thuế: 4601543375 - Đại diện pháp luật: Hứu Văn Tiền
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ TRẦN NAM

Mã số thuế: 4601547429 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Quý
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon