Doanh nghiệp tại Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ DREAM LAND

Mã số thuế: 4601589411 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Long
Địa chỉ: xóm Trung Na, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG ĐTH

Mã số thuế: 4601579131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT CHIỀU

Mã số thuế: 4600444406 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Việt
Giấy phép số: 1703000398
Địa chỉ: Xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LAN

Mã số thuế: 4600501982 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan
Địa chỉ: Xóm đồng Mạc, xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH TRIỀU

Mã số thuế: 4600372624 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Triều
Giấy phép số: 1701000647
Địa chỉ: Xóm Cầu Đen, xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XĂNG DẦU THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 4601572506 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Quý
Địa chỉ: Xóm Thắng Lợi, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THĂNG LONG

Mã số thuế: 4600268302 - Đại diện pháp luật: Chu Đưýc Haênh
Địa chỉ: Xóm Trung La, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO CÔNG

Mã số thuế: 4600311702 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: xóm Dốc Điệp, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4600387691 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quyên
Địa chỉ: xóm Trung Na, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

Mã số thuế: 4600405799 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hòa
Địa chỉ: Xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỘI AN

Mã số thuế: 4600443480 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Đại
Địa chỉ: Xóm Phố Dầu, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QÚY NGẦN

Mã số thuế: 4600474030 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Quý
Địa chỉ: Xóm Phố Điệp, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HIỀN OANH

Mã số thuế: 4600515625 - Đại diện pháp luật: Triênh Văn Hiêơn
Địa chỉ: Xóm Phố Dầu, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI

Mã số thuế: 4600581434 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đồng Chung, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS TIÊN HỘI

Mã số thuế: 4600616736 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Xóm Đồng Chung, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

TRUNG TÂM DẬY NGHỀ

Mã số thuế: 4600760722 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiên Hội - Huyện Đại Từ - Thái Nguyên, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3 THÂN

Mã số thuế: 4600897371 - Đại diện pháp luật: Dương Trung Vinh
Địa chỉ: Xóm Phố Điệp, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ PHONG PHƯƠNG

Mã số thuế: 4600911001 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Phương
Địa chỉ: Xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN HỘI

Mã số thuế: 4600969481 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

UBND XÃ TIÊN HỘI

Mã số thuế: 4601121503 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiên Hội, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon