Doanh nghiệp tại Xã Bảo Cường, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH T&T BẢO CƯỜNG

Mã số thuế: 4601593175 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiều Minh
Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TM&XD BẢO NGỌC

Mã số thuế: 4601590569 - Đại diện pháp luật: Phùng Đức Hào
Địa chỉ: Xóm Cốc Lùng, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MK THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 4601587598 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiều Minh
Địa chỉ: xóm Bãi Lềnh, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG THAO

Mã số thuế: 4601567915 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Thao
Địa chỉ: Xóm Cốc Lùng, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SƠN LA

Mã số thuế: 4600309460 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Sơn
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN TRƯỜNG

Mã số thuế: 4600787516 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

BÙI HỒNG TUYẾN

Mã số thuế: 4600889028 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Thân Thành, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

XÃ BẢO CƯỜNG

Mã số thuế: 4601119889 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bảo Cường, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601296616 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Mùi
Địa chỉ: Thôn Nà Linh, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ THIÊN LỘC

Mã số thuế: 4601301111 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuân
Địa chỉ: xóm Cốc Lùng, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẢO CƯỜNG

Mã số thuế: 4601303694 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huynh
Địa chỉ: xóm Khấu Bảo, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN BÃI HỘI

Mã số thuế: 4601458874 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tịnh
Địa chỉ: Bãi Hội, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THANH GIANG

Mã số thuế: 4601522625 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thanh
Địa chỉ: xóm Tân Thành, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THIÊN NHẬT HƯƠNG

Mã số thuế: 4601543223 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Lập
Địa chỉ: Xóm Đồng Màn, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon