Doanh nghiệp tại Xã Bình Yên, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HOA SƠN

Mã số thuế: 4600513057 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Thanh
Địa chỉ: Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHÈ BÌNH YÊN

Mã số thuế: 4600336707 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Đá Bay, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CHÈ YI JIIN

Mã số thuế: 4600350042 - Đại diện pháp luật: Liao Yung Sheng
Địa chỉ: Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HOA SƠN

Mã số thuế: 4600513051 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Thanh
Địa chỉ: Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KHÁNH THUẬN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600970705 - Đại diện pháp luật: Ma Khắc Xanh
Địa chỉ: Xóm Đá Bay, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

XÃ BÌNH YÊN

Mã số thuế: 4601119920 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Yên, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC LƯƠNG

Mã số thuế: 4601123853 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Xóm Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601279956 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Toản
Địa chỉ: Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH YÊN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601291738 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Điền
Địa chỉ: Thôn Thẩm Kẻ, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SỐ 1 HÀO PHÁT

Mã số thuế: 4601337975 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hào
Địa chỉ: Thôn Nạ Riệng, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ATK

Mã số thuế: 4601343383 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ: Xóm Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601522248 - Đại diện pháp luật: Phùng Đức Lai
Địa chỉ: Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon