Doanh nghiệp tại Xã Phú Tiến, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHAN DŨNG

Mã số thuế: 4601591410 - Đại diện pháp luật: Phan Tuấn Dũng
Địa chỉ: Xóm Dân Tiến, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CHẾ BIẾN GỖ DŨNG CHUNG

Mã số thuế: 4601583603 - Đại diện pháp luật: Ngô Đăng Dũng
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠO CƯƠNG

Mã số thuế: 4601563614 - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Đạo
Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG HOÀNG

Mã số thuế: 4600555561 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: thôn 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ TIẾN

Mã số thuế: 4600806984 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Tiến, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU HƯNG HÀ

Mã số thuế: 4601290117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THANH LÂM THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601298437 - Đại diện pháp luật: Ngô Mạnh Cường
Địa chỉ: Xón 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG QUỲNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601326074 - Đại diện pháp luật: Tô Bảo Long
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THASA VINA

Mã số thuế: 4601327977 - Đại diện pháp luật: Ngô Mạnh Cường
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DƯƠNG HOÀNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601498323 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TUẤN TÚ

Mã số thuế: 4601499359 - Đại diện pháp luật: Thân Tuấn Tú
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM DƯƠNG

Mã số thuế: 4601520219 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TRANG LY THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601526228 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LÂM THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 4601527782 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Mai
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HOÀNG LONG GIA

Mã số thuế: 4601532581 - Đại diện pháp luật: Tô Bảo Long
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN LINH NGÂN

Mã số thuế: 4601548687 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DŨNG CHUNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601548729 - Đại diện pháp luật: Ngô Đăng Dũng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGUYỄN HOÀNG

Mã số thuế: 4601552002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI MINH HƯNG

Mã số thuế: 4601552098 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH VÂN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601557674 - Đại diện pháp luật: Tô Bảo Long
Địa chỉ: Xóm Lương Tiến, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon