Doanh nghiệp tại Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SX&TM NÔNG NGHIỆP ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601561254 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Sen
Địa chỉ: xóm Hợp Thành, Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN SINH

Mã số thuế: 4600266827 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Sinh
Địa chỉ: Xóm Hợp Thành, Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG SÁNG

Mã số thuế: 4600371934 - Đại diện pháp luật: Lèng Văn Sáng
Địa chỉ: Xóm Hợp Thành, Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÙNG TOÀN

Mã số thuế: 4601109263 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Pải, Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ ATK ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601297708 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Đức
Địa chỉ: Nạ Liền, Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SAEMAUL XÓM TỔ

Mã số thuế: 4601501047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Du
Địa chỉ: xóm Tổ, Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG SẢN AN TOÀN ATK ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601523139 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Lập
Địa chỉ: xóm phỉnh, Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 4601542773 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thảo
Địa chỉ: Xóm Phỉnh, Xã Phượng Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon