Doanh nghiệp tại Xã Trung Lương, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ MẠNH LÂM

Mã số thuế: 4601593263 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Mạnh
Địa chỉ: xóm Hoàng Tiến, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KHÁNH HƯNG

Mã số thuế: 4600556886 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khải
Giám đốc công ty: Nguyênx Văn Khải
Địa chỉ: Xóm Hồng Tiến, xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MTV B&A VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601560980 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Sang
Địa chỉ: Xóm Quyết Tâm, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HOÀNG NAM ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4600283484 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mậu
Địa chỉ: Thôn Bình Định 2, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN THẢO

Mã số thuế: 4600285026 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lệ
Địa chỉ: Xóm Tiến Lợi, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4600438064 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hưởng
Địa chỉ: Xóm Bình Định 2, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG LƯƠNG

Mã số thuế: 4600761349 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Lương - Huyện Định Hoá - Thái Nguyên, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH QUỲNH MAI

Mã số thuế: 4600799818 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Toàn
Địa chỉ: Xóm Thẩm Quản, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN THOA

Mã số thuế: 4600872433 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thoa
Địa chỉ: Thôn Hồng Tiến, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC BẢO TN

Mã số thuế: 4600937105 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Sang
Địa chỉ: Xóm Bình Định, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN LÂM SẢN NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 4601129502 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Biển
Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THANH CHÚC ĐỊNH HÓA

Mã số thuế: 4601328547 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Xóm Tiến Lợi, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH DU LỊCH THỦY ĐỆ

Mã số thuế: 4601444085 - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Tuân
Địa chỉ: Xóm Tiến Lợi, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI CNC

Mã số thuế: 4601553415 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Khuyến
Địa chỉ: xoma Hòa Lịch, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon