Doanh nghiệp tại Thị Trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SX VÀ TM AN NHIÊN

Mã số thuế: 4601591107 - Đại diện pháp luật: Trần Kim Cương
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HOA NGHIỆP

Mã số thuế: 4601588094 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hoa
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG TÀI

Mã số thuế: 4601568394 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Oanh
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC BẢO KHÁNH

Mã số thuế: 4601574006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Khánh
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TRẠI CAU

Mã số thuế: 4600168467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Long
Địa chỉ: tổ 12, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TRẠI CAU

Mã số thuế: 4600203552 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trại cau - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Thị trấn Trại cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CHỢ THỊ TRẤN TRẠI CAU

Mã số thuế: 4600203577 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn trại cau - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Thị trấn trại cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRẠI CAU

Mã số thuế: 4600346335 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Ngọc Sơn
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Trại Cau, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI LONG PHƯỢNG

Mã số thuế: 4600414708 - Đại diện pháp luật: Chu Mạnh Toàn
Địa chỉ: Số nhà 2, tổ 5, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẠI CAU

Mã số thuế: 4600469150 - Đại diện pháp luật: Hứa Thị Thắng
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON TRẠI CAU

Mã số thuế: 4600574821 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Trại Cau - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Thị Trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MINH HỒNG HIỂN

Mã số thuế: 4600784635 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hiển
Địa chỉ: Tổ 16-Thị trấn Trại Cau, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

NGUYỄN THỊ SÁU

Mã số thuế: 4600853913 - Đại diện pháp luật: Thị Trấn Trại Cau
Địa chỉ: Chợ Thị trấn Trại Cau, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UNT TT TRẠI CAU

Mã số thuế: 4601118250 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Trại Cau, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI ANH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601122955 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Đại
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC THẮNG LUYẾN

Mã số thuế: 4601123772 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thế Thắng
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC TRỌNG NGHĨA

Mã số thuế: 4601125385 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC HẠNH THÚY

Mã số thuế: 4601129573 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hạnh
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC LÝ HÙNG

Mã số thuế: 4601174287 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601189653 - Đại diện pháp luật: Chu Thái Hà
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon