Doanh nghiệp tại Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÒA AN

Mã số thuế: 4601562096 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Vân Giang
Địa chỉ: xóm Cây Thị, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HOMEVINA

Mã số thuế: 4601574140 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiệu
Địa chỉ: xóm Mỹ Hòa, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CÂY THỊ

Mã số thuế: 4600203400 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cây thị - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Cây thị, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÂY THỊ

Mã số thuế: 4600587852 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cây Thị - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON CÂY THỊ

Mã số thuế: 4600605050 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cây Thị - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÂY THỊ

Mã số thuế: 4600697661 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cây Thị - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UNT XÃ CÂY THỊ

Mã số thuế: 4601118412 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cây Thị, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CÔNG NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601330923 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÙNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601357146 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hùng
Địa chỉ: xóm Mỹ Hòa, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP DŨNG PHƯỢNG

Mã số thuế: 4601514575 - Đại diện pháp luật: Triệu Phúc Phượng
Địa chỉ: Xóm Khe Cạn, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG ANH DŨNG

Mã số thuế: 4601518153 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Anh
Địa chỉ: Xóm Khe Cạn, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon