Doanh nghiệp tại Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỎA THƯ TRÀ

Mã số thuế: 4601591354 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Chính
Địa chỉ: Xóm Na Long, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 4601582261 - Đại diện pháp luật: TRỊNH XUÂN THỨC
Địa chỉ: xóm Phúc Thành, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T&K THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601577511 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Khoa; Vũ Thị Quỳnh
Địa chỉ: Xóm Na Long, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP KIM SẮT TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 4600363718 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Cường
Địa chỉ: Xóm La Đành, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ASP

Mã số thuế: 4600422748 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tác
Địa chỉ: Xóm Phúc Thành, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HIẾU

Mã số thuế: 4600382661 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Thái
Địa chỉ: Xóm Na Long, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MẠNH HOA

Mã số thuế: 4600478035 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Hùng
Địa chỉ: Xóm Na Long, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON HOÁ TRUNG

Mã số thuế: 4600522809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoá Trung - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Hoá Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÁ TRUNG

Mã số thuế: 4600561773 - Đại diện pháp luật: Cao Bảo Trâm
Địa chỉ: Phúc Thành, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BNQ

Mã số thuế: 4600611689 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Bằng
Địa chỉ: Xóm La Đành, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOÁ TRUNG

Mã số thuế: 4600720832 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoá Trung - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Hoá Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÁ TRUNG

Mã số thuế: 4600786216 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HOA BẮC

Mã số thuế: 4600796817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Xóm La Đành, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THIÊN MINH

Mã số thuế: 4600836724 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thiện
Địa chỉ: Xóm La Đành, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ TÂN TRÀ

Mã số thuế: 4601009124 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hoà
Địa chỉ: Xóm Na Long, Xã Hoá Trung, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ TUYẾT HƯƠNG

Mã số thuế: 4601077734 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết
Địa chỉ: Xóm Na Long, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601117793 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: Xóm Phúc Thành, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UNT XÃ HÓA TRUNG

Mã số thuế: 4601118395 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hóa Trung, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KÍNH THỦY HÒA

Mã số thuế: 4601123846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Xóm Na Long, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THIỆN HƯNG

Mã số thuế: 4601255962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chiến
Địa chỉ: La Đành, Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xem thêm
Administratoricon