Doanh nghiệp tại Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MAY BẢO MINH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601591675 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Bình
Địa chỉ: xóm Ao Rôm 1, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TM KUR

Mã số thuế: 4601571904 - Đại diện pháp luật: Vũ Lê Vân
Địa chỉ: Xóm Ao Đậu, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 4601572954 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Giang
Địa chỉ: Xóm Khe Mo 1, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KHE MO

Mã số thuế: 4600203270 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khe mo - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Khe mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHIẾN OANH

Mã số thuế: 4600279833 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chiến
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN KHE MO

Mã số thuế: 4600364736 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Sơn
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Khe Mo, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON KHE MO

Mã số thuế: 4600557181 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHE MO

Mã số thuế: 4600568747 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Khe Mo - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHE MO

Mã số thuế: 4600838432 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã khe Mo - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UNT XÃ KHE MO

Mã số thuế: 4601118356 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khe Mo, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VŨ HOÀNG DƯƠNG

Mã số thuế: 4601130628 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sùng
Địa chỉ: Xóm La Nưa, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MY NGUYÊN

Mã số thuế: 4601165116 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lang
Địa chỉ: Xóm Ao Rôm 1, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SX&KD DỊCH VỤ HÀO ANH

Mã số thuế: 4601173967 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Trung
Địa chỉ: Xóm Ao Rôm 1, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601186035 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Xuân
Địa chỉ: Xóm Ao Rôm, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG TIẾN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601257790 - Đại diện pháp luật: Hà Sỹ Thành
Địa chỉ: Xóm Long Giàn, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP MINH HẢI

Mã số thuế: 4601285396 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Dũng
Địa chỉ: Tiền phong, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ĐỒNG HỶ

Mã số thuế: 4601300252 - Đại diện pháp luật: Hà Sỹ Thành
Địa chỉ: Xóm Long Giàn, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN THỰC PHẨM KM THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601302690 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Trung
Địa chỉ: Xóm Ao Rôm 1, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀNG TRIỀU

Mã số thuế: 4601302919 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh Trang
Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MINH SƠN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601305998 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Sơn
Địa chỉ: Xóm Khe Mo 2, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xem thêm
Administratoricon