Doanh nghiệp tại Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TRẠI CÀI THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601591467 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Khởi
Địa chỉ: Xóm Cà Phê, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDOPHAR

Mã số thuế: 4601588986 - Đại diện pháp luật: Giáp Đức Sang
Địa chỉ: xóm Minh Tiến, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ÁI PHƯƠNG TEA

Mã số thuế: 4601577286 - Đại diện pháp luật: Vũ Giạ Ly
Địa chỉ: Xóm Cà Phê, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 4600434895 - Đại diện pháp luật: Dương Trung Hiếu
Địa chỉ: Xóm Na Đòa, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH LẬP

Mã số thuế: 4600530214 - Đại diện pháp luật: Đặng Chí Cường
Địa chỉ: Xóm La Dịa, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 MINH LẬP

Mã số thuế: 4600592683 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Lập - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MINH LẬP

Mã số thuế: 4600599449 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Lập - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP

Mã số thuế: 4600611174 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thái Bình
Địa chỉ: Xóm Cầu Mơn, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UBND XÃ MINH LẬP

Mã số thuế: 4600697566 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Lập - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4600917525 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Cà Phê I Xã Minh Lập, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ AN TOÀN NGUYÊN VIỆT

Mã số thuế: 4601009491 - Đại diện pháp luật: Uông Thị Lan
Địa chỉ: Xóm Cà Phê 1, Xã Minh Lập, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UNT XÃ MINH LẬP

Mã số thuế: 4601118282 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Lập, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ TRÀ SẠCH TRẠI CÀI

Mã số thuế: 4601122899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ba
Địa chỉ: Xóm Ao Sơn, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 MINH LẬP

Mã số thuế: 4601124818 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Lập, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601125480 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh
Địa chỉ: Thôn La Đòa, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 MINH LẬP

Mã số thuế: 4601144532 - Đại diện pháp luật: Đào Kim Thoa
Địa chỉ: Xóm Ao Sơn, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế: 4601239625 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương
Địa chỉ: Xóm Ca phê 2, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI AN KHANG

Mã số thuế: 4601255666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Khang
Địa chỉ: Cà phê II, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CHÈ CHUNG ANH

Mã số thuế: 4601303856 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Anh
Địa chỉ: Cà phê 2, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HÒA LONG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601333032 - Đại diện pháp luật: Vũ Hải Long
Địa chỉ: Xóm Cầu Mơn, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon