Doanh nghiệp tại Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN THÁI HƯNG

Mã số thuế: 4601588182 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Cẩm
Địa chỉ: Xóm Cọ, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TÌNH HOA

Mã số thuế: 4601576317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trình
Địa chỉ: Xóm La Giang, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ VÔI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG H&T

Mã số thuế: 4601569863 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Thảo
Địa chỉ: Xóm Na Lay, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM 16

Mã số thuế: 4601561335 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hưng
Địa chỉ: xóm Thống Nhất, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 4600168851 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Xóm Xuân Quang 2, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG SƠN

Mã số thuế: 4600203376 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang sơn - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Quang sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÚC

Mã số thuế: 4600388695 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoà
Địa chỉ: Xóm La Oai, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ VÔI QUANG SƠN

Mã số thuế: 4600425562 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Biên
Địa chỉ: Thôn Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY XI MĂNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600428965 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang Sơn - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON QUANG SƠN

Mã số thuế: 4600523986 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Oanh
Địa chỉ: Xóm Xuân Quang I, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG SƠN

Mã số thuế: 4600579192 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang Sơn - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẮC THÁI

Mã số thuế: 4600597018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luyên
Địa chỉ: Xóm Xuân Quang, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 4600622419 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Xóm Lân Tây, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LỘC

Mã số thuế: 4600724072 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: Xóm Đồng Thu 2 Xã Quang Sơn, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG PHÚ

Mã số thuế: 4600772171 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Quý
Địa chỉ: Xóm Na Oai, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG QUANG SƠN

Mã số thuế: 4600964966 - Đại diện pháp luật: Hà Quang Sáng
Địa chỉ: Thôn Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DIỆP NGỌC CƯỜNG

Mã số thuế: 4601002866 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bạch Diệp
Địa chỉ: Xóm La Giang 2, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIANG NGUYÊN

Mã số thuế: 4601054208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Xóm La Giang II, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UNT XÃ QUANG SƠN

Mã số thuế: 4601118275 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang Sơn, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG QUANG SƠN

Mã số thuế: 4601194420 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ký
Địa chỉ: xóm Đồng Thu, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon