Doanh nghiệp tại Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LỢI

Mã số thuế: 4600203351 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân lợi - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Tân lợi, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LỢI

Mã số thuế: 4600606181 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Lợi - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON TÂN LỢI

Mã số thuế: 4600607636 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy
Địa chỉ: Xóm Bảo Nang, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ TÂN LỢI

Mã số thuế: 4600884929 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tân lợi, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UNT XÃ TÂN LỢI

Mã số thuế: 4601118405 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Lợi, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

PHÂN VIỆN TRẠI CAU

Mã số thuế: 4601180682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Khoản
Địa chỉ: Tân Thành, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NAM ANH

Mã số thuế: 4601443941 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Chung
Địa chỉ: Xóm Làng Chàng, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI, TRỒNG RỪNG, KHAI THÁC, VẬN TẢI, CHẾ BIẾN LÂM SẢN CẦU ĐÃ

Mã số thuế: 4601542597 - Đại diện pháp luật: Vy Văn Thạch
Địa chỉ: Xóm Cầu Đã, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xem thêm
Administratoricon