Doanh nghiệp tại Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LONG

Mã số thuế: 4600527444 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Long - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TẬP TRUNG

Mã số thuế: 4600550210 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Vụ
Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LONG

Mã số thuế: 4600580920 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Ca
Địa chỉ: Xã Tân Long, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON TÂN LONG

Mã số thuế: 4600611110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Long - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NGỌC DUNG

Mã số thuế: 4600791978 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Tứ
Địa chỉ: Làng mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UBND XÃ TÂN LONG

Mã số thuế: 4600938885 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Long, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UNT XÃ TÂN LONG

Mã số thuế: 4601118331 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Long, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NAM TÂY GIANG

Mã số thuế: 0106671992 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Vụ
Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601225580 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thủy
Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG THỊNH PHÁT TN

Mã số thuế: 4601285533 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bình
Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC CHUNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601324133 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tẩm
Địa chỉ: Xóm Làng Mới 1, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỎ BA

Mã số thuế: 4601331684 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tư
Địa chỉ: Xóm Mỏ Ba, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TÂY GIANG

Mã số thuế: 4601343055 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ánh Hồng
Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601555564 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tĩnh
Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon