Doanh nghiệp tại Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON VĂN LĂNG

Mã số thuế: 4600554543 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn Lăng - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 VĂN LĂNG

Mã số thuế: 4600577251 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn Lăng - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 VĂN LĂNG

Mã số thuế: 4600579435 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn Lăng - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VĂN LĂNG

Mã số thuế: 4600607594 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn Lăng - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ TIẾN HÀO

Mã số thuế: 4600798035 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Hà
Địa chỉ: Xóm Tân Thịnh, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

UNT XÃ VĂN LĂNG

Mã số thuế: 4601118324 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn Lăng, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HIỀN PHÚ

Mã số thuế: 4601517865 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Tân Lập 1, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THO PHÁT

Mã số thuế: 4601521004 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Phát
Địa chỉ: xóm Tân Lập 1, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ BÒ MÔNG SỐ 11

Mã số thuế: 4601539883 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Xóm Tân Lập 1, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon