Doanh nghiệp tại Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÒA NGUYỄN

Mã số thuế: 4601587654 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TT CẨM TRÀ

Mã số thuế: 4601581860 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chung
Địa chỉ: xóm Thống Thượng, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN PT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

Mã số thuế: 4601581148 - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng
Địa chỉ: Xóm Hồ 2, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HOÀN DUNG

Mã số thuế: 4600444477 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khánh
Địa chỉ: Xóm Đậu, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ MINH TÂN

Mã số thuế: 4600868998 - Đại diện pháp luật: Lý Duy Hồng
Giấy phép số: 170907000016
Địa chỉ: Xóm Đầm Mương 13 - xã Minh Đức, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH ĐỨC

Mã số thuế: 4600527490 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Cầu Giao - Xã Minh Đức, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI NGUYÊN VŨ

Mã số thuế: 4600885792 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Huy
Địa chỉ: Xóm Đậu, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GREENLIFE AGRICULTURE (THÁI NGUYÊN)

Mã số thuế: 4600346494 - Đại diện pháp luật: Ng Cheng Chuan
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601117680 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: Xóm Cầu Giao, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG-NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN MINH ĐỨC

Mã số thuế: 4600413743 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Đức
Giấy phép số: 170907000027
Địa chỉ: Xóm Đầm Mương 15 - xã Minh Đức, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG DẬU

Mã số thuế: 4601288911 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Dậu
Địa chỉ: Xóm Thống Thượng, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THỦY BÌNH

Mã số thuế: 4601329389 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Xóm Hồ II, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC MỎ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601333120 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành (Nguyễn Văn T
Địa chỉ: Mỏ Choẹt, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐOÀN GIANG

Mã số thuế: 4601536970 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: xóm Cầu Giao, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT XUÂN MỚI

Mã số thuế: 4601145381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỲNH ANH PHÁT MINH ĐỨC

Mã số thuế: 4601328096 - Đại diện pháp luật: Trần Quỳnh
Địa chỉ: Xóm Hồ 2, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU VÀ NĂNG LƯỢNG XANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601292682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thắng
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM BẢO LONG

Mã số thuế: 4601534571 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khang
Địa chỉ: Xóm Đậu 8B, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP MINH ĐỨC

Mã số thuế: 4601305853 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trí
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 4601535550 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thịnh
Địa chỉ: Xóm Cầu Giao, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon