Doanh nghiệp tại Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẤN THANH

Mã số thuế: 4601592774 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Dung
Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Vân, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 4601591731 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng lẩm, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH QUỲNH ANH TN

Mã số thuế: 4601591153 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Mạnh
Địa chỉ: Tổ dân phố Tiến Bộ, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THỊNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601589482 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Quý
Địa chỉ: Thôn Tảo Địch, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y VÀ THỦY SẢN TIỀN GIANG SEAFOVET

Mã số thuế: 4601588545 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trực
Địa chỉ: xóm Hương Đình, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 6868 TÂN PHÚ

Mã số thuế: 4601581758 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Thảo
Địa chỉ: Xóm Thanh Vân, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH ANH

Mã số thuế: 4601579188 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Xóm Đình, thôn Tảo Địch, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HẰNG THIỆU

Mã số thuế: 4601579043 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Thiệu
Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TIỀN PHÁT VINA

Mã số thuế: 4601567827 - Đại diện pháp luật: Kiều Quang Tuyển
Địa chỉ: Số 9, đường Triệu Quang Phục, xóm 10, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH JIN WOO VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601567062 - Đại diện pháp luật: Phạm Thảo Linh
Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 4600491822 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phú - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ

Mã số thuế: 4600491981 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phú - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 4600549649 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phái
Địa chỉ: Thôn Vân Trai - xã Tân Phú, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 4600683556 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tảo Địch, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN THỊNH TÂN PHÚ

Mã số thuế: 4600958384 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Luận
Địa chỉ: Thôn Vân Trai, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

UNT XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 4601118613 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UNT xã Tân Phú, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG THỊNH

Mã số thuế: 4601147325 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Xóm Thanh Vân, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM TÂN PHÚ

Mã số thuế: 4601236751 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiếu
Địa chỉ: Xóm Vân Trai, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TRẦN MẠNH TUẤN

Mã số thuế: 4601242970 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Vân Trai, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHỔ YÊN

Mã số thuế: 4601255578 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Toản
Địa chỉ: Xóm Tiến Bộ, Xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon