Doanh nghiệp tại Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG CHI LÂM

Mã số thuế: 4601592647 - Đại diện pháp luật: Lưu Quang Vũ
Địa chỉ: Tổ dân phố Thái Cao, Phường Tiên Phong, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TRẦN BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 4601589443 - Đại diện pháp luật: Trần Bình Trọng
Địa chỉ: Xóm Thái Cao, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH GIÁP LAN

Mã số thuế: 4601587340 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Giáp
Địa chỉ: Xóm Trung Quân, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀN ĐẠI THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601579614 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN HOÀN
Địa chỉ: xóm Đại Tân, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PMQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601578265 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Mỹ
Địa chỉ: thôn Yên Trung, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC ĐỨC THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601186130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Xóm Hảo Sơn, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG DŨNG AN PHÁT

Mã số thuế: 4601124078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Xóm Thù Lâm, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN YÊN MINH

Mã số thuế: 4600455239 - Đại diện pháp luật: Tạ Trung Bình
Giấy phép số: 1707000017
Địa chỉ: Xóm II Yên Trung xã Tiên Phong, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ SÁNG

Mã số thuế: 4600530912 - Đại diện pháp luật: Haơ Văn Saýng
Giám đốc công ty: Hà Văn Sáng
Địa chỉ: Xoým Trung Quân, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TRUNG HÀ

Mã số thuế: 4600662820 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Diện
Địa chỉ: Xóm Trung Quân, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mã số thuế: 4601257014 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Dũng
Địa chỉ: Xóm Trung Quân, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4600502513 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Phượng
Địa chỉ: Thôn Nguyễn Hậu, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN PHONG

Mã số thuế: 4600491653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiên Phong, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIÊN PHONG PHỔ YÊN

Mã số thuế: 4601298483 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hàng
Địa chỉ: Xóm Trung Quân, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TLN

Mã số thuế: 4601301591 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Thúy
Địa chỉ: Số nhà Thôn Xuân Trù, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG NHẬT

Mã số thuế: 4600367328 - Đại diện pháp luật: Tạ Quang Nhật
Địa chỉ: Xóm Hương Lâm, Thôn Thù Lâm, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO CON NGƯỜI TRÍ TÂM SPI

Mã số thuế: 4601561857 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa
Địa chỉ: Xóm Thái Cao, Thôn Cổ Pháp, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHONG THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 4601335343 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiềm
Địa chỉ: Xóm 3, thôn Giã Thù, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEL HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 4601342559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Luân
Địa chỉ: Xóm Đông Đoài, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI VĨNH THIÊN LAN

Mã số thuế: 4601143137 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Thiện
Địa chỉ: Xóm Hòa Bình, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon