Doanh nghiệp tại Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LEVELER

Mã số thuế: 4601592693 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thức
Địa chỉ: Tổ Dân Phố Thu Lỗ, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH AN LAM LONG THÀNH

Mã số thuế: 4601591403 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thảo
Địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Tân, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TIÊN THẢO ĐAN

Mã số thuế: 4601590784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Tổ dân phố Thu Lỗ, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NEW C&D

Mã số thuế: 4601588048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Số 227, Xóm Thanh Hoa, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG CHÂM

Mã số thuế: 4601585079 - Đại diện pháp luật: Trịnh Phi Hùng
Địa chỉ: Số nhà 816, xóm Cẩm Trà, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MD VINA

Mã số thuế: 4601582021 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mạnh
Địa chỉ: số 316, Đường Triệu Quang Phục, Xóm Thanh Xuyên 4, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MAY TUẤN TRƯỜNG

Mã số thuế: 4601581444 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: xóm Thanh Tân, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XANH PHỔ YÊN

Mã số thuế: 4601199080 - Đại diện pháp luật: Vương Quốc Hà
Giấy phép số: 170907000006
Địa chỉ: Xóm Kim Tỉnh, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TMD THĂNG LONG

Mã số thuế: 4601221875 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Số nhà 386, Đường Hoàng Quốc Việt, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 4600840833 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Chinh
Địa chỉ: Phố Thanh Xuyên 4, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 4600863460 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Đông
Giấy phép số: 170907000007
Địa chỉ: Đồi B1- Xóm Thanh Xuyên 5, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET

Mã số thuế: 4600873067 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Thành
Giám đốc công ty: Đô Tất Đạt
Địa chỉ: Xóm Thanh Tân, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA PHONG

Mã số thuế: 0101122029 - Đại diện pháp luật: Dương Như Duy
Địa chỉ: Xóm Thu Lỗ, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWLAND

Mã số thuế: 4600894187 - Đại diện pháp luật: Hsu, Yu-Chun
Giám đốc công ty: Hsu Yu Chun
Địa chỉ: Khu công nghiệp Trung Thành (Khu C - Khu công nghiệp Nam Phổ, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 4600895247 - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Đạt
Địa chỉ: Xóm Kim Tỉnh, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THUẬN

Mã số thuế: 4600338729 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thuận
Địa chỉ: Xóm Thanh Xuyên 4, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CÔNG THÀNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600902871 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Tuyên
Địa chỉ: Xóm Thanh Hoa, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN LÂM SẢN NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 4600914796 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Phúc
Địa chỉ: Xóm Thanh Hoa, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XTL THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601255994 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Tựa
Địa chỉ: Số 589, Đường Hoàng Quốc Việt, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

HTX KHAI THÁC VÀ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Mã số thuế: 4600346705 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoà
Giấy phép số: 0025PY
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Văn Xuân - Xóm Tân Thịnh, xã Trung Thành, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon