Doanh nghiệp tại Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀN ĐẠT

Mã số thuế: 4600665061 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bàn Đạt - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÀN ĐẠT

Mã số thuế: 4600665109 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Na Chặng, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

UNT XÃ BÀN ĐẠT

Mã số thuế: 4601119374 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Bàn Đạt, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TỔNG HỢP XUÂN KHÁNH

Mã số thuế: 4601504471 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hạnh
Địa chỉ: Xóm Na Chặng, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HTX DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP BÀN ĐẠT

Mã số thuế: 4601525231 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hạ
Địa chỉ: Xóm Bàn Đạt, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THÁI CƯƠNG

Mã số thuế: 4601528095 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cương
Địa chỉ: Xóm Đá Bạc, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QUANG HUY PTN

Mã số thuế: 4601546577 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Cường
Địa chỉ: Ngã Ba , Xóm Bàn Đạt, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CHÈ PHÚ LỢI

Mã số thuế: 4601547651 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thanh Long
Địa chỉ: xóm Phú Lợi, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Xem thêm
Administratoricon