Doanh nghiệp tại Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN XÃ BẢO LÝ

Mã số thuế: 4600416430 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hồng
Giấy phép số: 17H000043 - TĐ
Địa chỉ: Xóm cầu gỗ, xã Bảo lý, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ RAU CỦ QUẢ PHÁT ĐẠT BẢO LÝ

Mã số thuế: 4601507257 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tiến
Giấy phép số: 170807000045
Địa chỉ: xóm Hóa, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HOÀNG HỮU SƠN

Mã số thuế: 4600285837 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Hữu
Địa chỉ: xóm Cầu Gỗ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO LÝ

Mã số thuế: 4600665074 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bảo Lý, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẢO LÝ

Mã số thuế: 4600665388 - Đại diện pháp luật: Trương Thi Chuyên
Địa chỉ: Xã Bảo Lý - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 4600794947 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hạnh
Địa chỉ: Xóm Cầu Gỗ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÒA PHÁT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600970092 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Hòa
Địa chỉ: Xóm Cầu Gỗ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

UNT XÃ BẢO LÝ

Mã số thuế: 4601119247 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Bảo Lý, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH QUANG

Mã số thuế: 4601123469 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Quang
Địa chỉ: Xóm Cầu Gỗ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ MINH HẢI

Mã số thuế: 4601138867 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hải
Địa chỉ: Xóm Thượng, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TRACO THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601295997 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Xóm Vạn Già, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGỌC XUÂN

Mã số thuế: 4601299367 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Xóm Cầu Gỗ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SAO THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 4601302108 - Đại diện pháp luật: Đồng Huy Sơn
Địa chỉ: Xóm Dinh, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN PHÚ BÌNH

Mã số thuế: 4601312836 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Vạn Già, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ RAU CỦ QUẢ PHÁT ĐẠT BẢO LÝ

Mã số thuế: 4601507251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tiến
Địa chỉ: xóm Hóa, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHC GROUP

Mã số thuế: 4601556279 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Xóm Vạn Già, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon