Doanh nghiệp tại Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐTT

Mã số thuế: 4601579156 - Đại diện pháp luật: Hà Anh Đức
Địa chỉ: Xóm Chảy, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THAI NGUYEN HOUSE

Mã số thuế: 4601577582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Xóm Trầm Hương, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TIỂU HỌC HÀ CHÂU

Mã số thuế: 4600665003 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hà Châu - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀ CHÂU

Mã số thuế: 4600669431 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chiến
Địa chỉ: Xóm Táo, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾN LAN

Mã số thuế: 4600873211 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiến
Địa chỉ: Xóm Đồn, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON HÀ CHÂU

Mã số thuế: 4601049670 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Táo, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

UNT XÃ HÀ CHÂU

Mã số thuế: 4601119494 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Hà Châu, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT HỢP PHÁT

Mã số thuế: 4601142609 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Long
Địa chỉ: Xóm Đông, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HÙNG GIANG

Mã số thuế: 4601169135 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÀ CHÂU

Mã số thuế: 4601262462 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hưng
Địa chỉ: Xóm Núi, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BIÊN QUỲNH

Mã số thuế: 4601263498 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Xóm Đồn, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG VĂN SÁNG

Mã số thuế: 4601271114 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Sáng
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI SỐ 1 XÃ HÀ CHÂU

Mã số thuế: 4601337799 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Bính
Địa chỉ: xóm Đông, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯƠNG NGUYỄN

Mã số thuế: 4601345768 - Đại diện pháp luật: Lương Duy Tùng
Địa chỉ: Xóm Đồn, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ HÀ CHÂU HUYỆN PHÚ BÌNH

Mã số thuế: 4601515466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thi
Địa chỉ: xóm Mới, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CÁT SỎI HÀ CHÂU

Mã số thuế: 4601520642 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khoa Trường
Địa chỉ: Xóm Soi ấp, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon