Doanh nghiệp tại Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 4601578240 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Chiến
Địa chỉ: Xóm Phú Hương, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CƯỜNG MẠNH

Mã số thuế: 4600531095 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Mạnh
Địa chỉ: Phố Cầu lang Tạ, xóm Việt Ninh, xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ DU LỊCH ĐỨC TIẾN

Mã số thuế: 4601572376 - Đại diện pháp luật: Phí Đức Tiến
Địa chỉ: xóm Đồng Mỵ, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI LÂM

Mã số thuế: 4600445784 - Đại diện pháp luật: Đoàn Công Bình
Địa chỉ: Xóm Lương Thái, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG PHÚ

Mã số thuế: 4600665130 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lương Phú, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LƯƠNG PHÚ

Mã số thuế: 4600667272 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Lương Tạ, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG PHÚ

Mã số thuế: 4600677866 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lương Phú - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NGUYỄN MINH QUÂN

Mã số thuế: 4600937747 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giáp
Địa chỉ: Xóm Việt Ninh, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

UNT XÃ LƯƠNG PHÚ

Mã số thuế: 4601119293 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Lương Phú, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TĨNH LINH

Mã số thuế: 4601215920 - Đại diện pháp luật: Đào Duy Tĩnh
Địa chỉ: Xóm Phú Hương, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LINH CHI

Mã số thuế: 4601258353 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chi
Địa chỉ: Xóm Lương Tạ 1, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LƯƠNG PHÚ

Mã số thuế: 4601444053 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: Xóm Phú Mỹ, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI LƯƠNG PHÚ

Mã số thuế: 4601527888 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Thành
Địa chỉ: xóm Lương Tạ 1, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon