Doanh nghiệp tại Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN XÃ TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 4600465251 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Nội
Địa chỉ: Tân Đức, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 4600664994 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Đức, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 4600665116 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Đức, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYÊN PHƯƠNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600984176 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Dũng
Địa chỉ: Xóm Quại, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

UNT XÃ TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 4601119286 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Tân Đức, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐỨC HOÀN

Mã số thuế: 4601179856 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Xóm Trại vàng, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH XÃ TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 4601335791 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lâm
Địa chỉ: Xóm Quại, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HƯNG THỊNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601341795 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Liễu
Địa chỉ: Xóm Trại Vàng, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SƠN PHÚ THÀNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601504619 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Phượng
Địa chỉ: Xóm Ngoài, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN LỘC PHƯƠNG

Mã số thuế: 4601521903 - Đại diện pháp luật: Thân Văn Lộc
Địa chỉ: Xóm Diễn, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HST

Mã số thuế: 4601526034 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàn
Địa chỉ: Xóm Tân Thịnh, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ RAU CỦ QUẢ VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 4601529028 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nghĩa
Địa chỉ: Xóm Viên, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 4601529035 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Xóm Ngoài, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ TÂN NGỌC

Mã số thuế: 4601534980 - Đại diện pháp luật: Trấn Đức Phương
Địa chỉ: Xóm Tân Ngọc, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI BÒ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 4601538343 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thơm
Địa chỉ: Xóm Diễn, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TÂN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4601539403 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Nội
Địa chỉ: xóm Ngọc Lý, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon