Doanh nghiệp tại Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN TÂN THÀNH

Mã số thuế: 4601588979 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải
Địa chỉ: Xóm Đồng Bầu Ngoài, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM MINH KHÔI

Mã số thuế: 4601581596 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TRUNG
Địa chỉ: Xóm Non Tranh, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PLYWOOD SƠN HÀ

Mã số thuế: 4601577705 - Đại diện pháp luật: Doãn Hồng Sơn
Địa chỉ: Xóm Đồng Bốn, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601573972 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Xuân
Địa chỉ: Xóm Na Bì, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LUXURY THÁI TUẤN

Mã số thuế: 4601563607 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Tuấn
Địa chỉ: Đồng Bầu Ngoài, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THÁI SƠN HÀ

Mã số thuế: 4601571661 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN
Địa chỉ: xóm La Lẻ, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LUXURY THÁI TUẤN

Mã số thuế: 4601563601 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Tuấn
Địa chỉ: Đồng Bầu Ngoài, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

UBND XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 4600502760 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Thành - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 4600665469 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã tân Thành - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên, Xã tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH

Mã số thuế: 4600669424 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Thành - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

UNT XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 4601119399 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GIA SÚC GIA CẦM XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 4601129365 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm Đồng Bốn, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 4601140390 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thái
Địa chỉ: Xóm Non Tranh, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRỌNG NGUYÊN

Mã số thuế: 4601158581 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Địa chỉ: Xóm Cầu Muối, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ TRỒNG TRỌT TỔNG HỢP NON TRANH

Mã số thuế: 4601259413 - Đại diện pháp luật: Nguyễnthúy Thảo
Địa chỉ: Xóm Non Tranh, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THIÊN LONG NGỌC ĐỈNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601286921 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Út
Địa chỉ: Xóm Cầu Muối, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ HƯNG HIẾU THẢO

Mã số thuế: 4601326109 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Sĩ
Địa chỉ: Xóm Đồng Bốn, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LÊ TRUNG

Mã số thuế: 4601413305 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Trung
Địa chỉ: Xóm Non Tranh, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM ĐIỀN QUY

Mã số thuế: 4601522350 - Đại diện pháp luật: Ngọ Văn Điền
Địa chỉ: Xóm Non Tranh, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH BAN MAI

Mã số thuế: 4601550598 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Cường
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon