Doanh nghiệp tại Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN XÃ THƯỢNG ĐÌNH

Mã số thuế: 4600364704 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Lương
Địa chỉ: Xã Thượng Đình - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG ĐÌNH

Mã số thuế: 4600665437 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thuý Vân
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỢNG ĐÌNH

Mã số thuế: 4600665444 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

UBND XÃ THƯỢNG ĐÌNH

Mã số thuế: 4601119254 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Thượng Đình, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN LUYỆN

Mã số thuế: 4601164313 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Luyện
Địa chỉ: Xóm Ngọc Tâm, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY ANH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601168928 - Đại diện pháp luật: Trương Trọng Huy
Địa chỉ: Xóm Rô, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THAO ANH

Mã số thuế: 4601263191 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thao
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VINH QUANG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601295387 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòe
Địa chỉ: Xóm Vũ Chấn, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ THANH NGUYÊN

Mã số thuế: 4601302700 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Thiện
Địa chỉ: Xóm Rô, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ĐỨC ANH

Mã số thuế: 4601342580 - Đại diện pháp luật: Dương Tư Thuân
Địa chỉ: xóm Huống, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÚ BÌNH

Mã số thuế: 4601443902 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trang
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP MINH TÂM

Mã số thuế: 4601538424 - Đại diện pháp luật: Hà Trọng Hạnh
Địa chỉ: Xóm Trại Mới, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG QUANG GIANG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601552852 - Đại diện pháp luật: Bạch Quang Giang
Địa chỉ: xóm Vũ Chấn, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LUYỆN HƯƠNG

Mã số thuế: 4601556857 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Luyện
Địa chỉ: Xóm Đồng Lưa, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon