Doanh nghiệp tại Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TM AFACO

Mã số thuế: 4601583561 - Đại diện pháp luật: Hồ Đình Huy
Địa chỉ: Xóm Tân Sơn 9, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG THIỀM

Mã số thuế: 4600278036 - Đại diện pháp luật: Dương Xuân Trường
Địa chỉ: Xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU VIỆT HÀ

Mã số thuế: 4600379274 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngọc Thúy
Giấy phép số: 1701000444
Địa chỉ: Xóm Kiều chính, Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG THIÊN SƠN

Mã số thuế: 4601563117 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Sơn
Địa chỉ: Xóm Thi Đua, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THỊNH AN

Mã số thuế: 4600425548 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Công
Địa chỉ: Cầu Mây, xã Xuân Phương, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4600673188 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xuân Phương, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4600676365 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VINH PHONG

Mã số thuế: 4600859383 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Điều
Địa chỉ: Xóm Kiều chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LUYN CHUNG

Mã số thuế: 4600956965 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Chung
Địa chỉ: Xóm Hòa Bình, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÚ Y SAP

Mã số thuế: 4600958962 - Đại diện pháp luật: Đỗ Duy Linh
Địa chỉ: Xóm Kiều Chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4601042629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xuân Phương, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

UNT XÃ XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4601119448 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phương, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 4601122779 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Kiên
Địa chỉ: Xóm Kiều Chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÙNG ANH

Mã số thuế: 4601124984 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm Ngoài, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CẦU MÂY

Mã số thuế: 4601146226 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Xóm Kiều Chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP BÌNH PHÚ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601164352 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hải
Địa chỉ: Xóm Kiều Chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP QUẢNG ĐẠI

Mã số thuế: 4601169167 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Xóm Kiều Chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG THẮNG PHÚ BÌNH

Mã số thuế: 4601209719 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Thắng
Địa chỉ: Xóm Kiều Chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ÁNH LINH

Mã số thuế: 4601259117 - Đại diện pháp luật: Vũ Công Tuy
Địa chỉ: Kiều Chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BÌNH PHÚ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601284152 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hải
Địa chỉ: Xóm Kiều Chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon